ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Politikamız

Kepsil Tekstil olarak sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor ve üretimlerimizde çevreye dost sistemler kullanıyoruz. Çevre politikamızın başlıca ilkeleri:

 • Tüm faaliyetlerimizde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Çevre Mevzuatı hükümlerine uymak.
 • Kirliliği kaynağında tespit etmek ve kirliliği en aza indirmek.
 • Çevresel etkileri minimize etmek ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek.
 • Doğal kaynakları verimli kullanmak.
 • Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri kullanmak.
 • Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla firmamız içinde ve dışında eğitimler düzenlemek, enerji geri kazanım projeleri yapmak ve elde edilen tecrübeleri paydaşlar ile paylaşmak.

 

Enerji Politikamız

Kepsil Tekstil olarak faaliyete başladığımız günden bu yana çevre sorumluluklarının farkında olan bir marka bilinci ile hizmet veriyoruz. Bu bilinç doğrultusunda:

 • Tüketilen enerjinin gerek maliyetler, gerek çevresel faktörler bağlamında önem arz eden ve öncelikli irdelenmesi gereken bir konu olduğunu biliyoruz.
 • Kalite Hizmet Politikamızın uygulanması için gerekli etütleri yapmayı, prosesleri ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmeyi, enerji kalemlerini takip edip enerji yoğunluğunu azaltıcı faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Çevre Koruması Adına Yapılan Etkinlikler

 • Doğal kaynakların korunması ve sera gazı emisyonumuzu düşürmek adına buhar kazanı yakıtı olarak PELET kullanılmaktadır.
 • Kadınlar gününde kadın çalışanlarımız için Tema Vakfı aracılığı ile 30 adet ağacın dikilmesi sağlanmıştır. Ayrıca çevremizi güzelleştirme ve yeşile olan saygımızdan dolayı, çalışanlar ile birlikte fabrika bahçemize meyve fidanları ve çam fidanları dikilmiştir.
 • Bulunmuş olduğumuz organize sanayi bölgesi çevresini tüm çalışanlarımızla birlikte tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ayrıştırılması çalışmaları yapılıp, lisanslı firmalar aracılığıyla atıkların bertarafı sağlanmaktadır. 
 • Geri dönüşüme katkı çalışması kapsamında, tüm çalışanlarımızla birlikte kullanılmayan tekstil ürünü eşyaları toplanıp mağazalarına teslim edilmektedir. Ayrıca geri dönüştürülen bu tekstil atıkları tekrar üretimde kullanılmaktadır.

 

 

İŞYERİ POLİTİKASI

Çocuk İşçilik

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım

Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi

Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Çalışma Saatleri

Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,

Ayrımcılık

Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

İletişim

Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi, 

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Tedarikçi Yönetimi

Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Eko Tekstil’in standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Metal Politikası

Hammadde girişinden mamul sevkiyatına kadar geçen sürecin tamamının metalden arındırılmasını, çalışanların işe girişten itibaren eğitimlerle bu konuda bilinçlenmesini sağlamayı,  metal kontrolü için gelişen teknolojiyi takip etmeyi ve gereken ekipmanları temin etmeyi,

Eğitim

Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, kabul ve taahhüt eder.   

İNSANA SAYGI

Kepsil olarak çalışanlarımıza değer veriyor ve ana felsefemizde her zaman “önce insan” diyoruz. Bu doğrultudaki amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bütün çalışanlarımıza, güvenli, saygın ve iş ahlakı değerlerinin el üstünde tutulduğu bir çalışma ortamı sunmak.
 • Herkesin birbirini bir aile bireyi gibi gördüğü ve saygı duyduğu bir iş sahasında çalışmak.
 • Çalışanlarımızın performanslarını karşılıklı görüşmelerle şeffaf biçimde değerlendirmek.
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimine ve sosyal girişimlerine fırsat vermek.
 • Çalışanlarımıza ekip çalışmalarına katılacakları ve görüşlerini-yaratıcı fikirlerini etik değerler çerçevesinde rahatça belirtecekleri bir çalışma alanı sunmak.

 

  2018 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU  

Kepsil Tekstil, 2018 yılında Kepsil Tekstil olarak çevreye saygı duyuyor ve ekolojik sistemin devamı için üstümüze düşeni yapmayı görev biliyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı Nisan ayı itibari ile ilk olarak, enerji ve doğal kaynak tüketimlerimizi kayıt altına almakla başladık. 

2018 yılı toplam enerji tüketimlerimiz ve enerji kazanımlarımız aşağıda yer almaktadır:
Elektrik tüketimimiz toplam olarak 214.121 kW / sa, 
Su Tüketimimiz toplam olarak 1700 m3, 
2020 yılı hedefimiz elektrik tüketimimizi %2,
Su Tüketimimiz %2 azaltılmasını sağlamaktır.

 

Adres

Pazarsuyu Köyü II. OSB Mevkii 2. Cadde No:8 Bulancak/ GİRESUN

İLETİŞİM
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google